Algemene voorwaarden

Identiteitsgegevens van de verkoper

Algemene zetel:

RIELCO COMMV - Maan & Muis
Floris de Cuijperstraat 1D
2640 Mortsel
België
+32 485 31 98 13
[email protected]

Afhaaladres:

Maan & Muis
Floris de Cuijperstraat 1D
2640 Mortsel

Zaakvoerders zijn Nathalie Van Riel en Stephanie Van Riel
Ondernemings- en BTW nummer BE0735.793.993.

 

Toepassingsgebied

De onderstaande algemene voorwaarden of verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via www.maanenmuis.be. Door het gebruik van de website www.maanenmuis.be of door een bestelling te plaatsen op www.maanenmuis.be aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk. De verkoper behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestelling die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

Prijzen

De prijzen vermeld op www.maanenmuis.be zijn in euro en zijn inclusief btw en administratieve kosten, tenzij specifiek anders vermeld. De transportkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen, deze worden apart aangerekend. Het btw tarief van toepassing is het Belgische btw tarief. Maan & Muis behoudt zicht het recht voor de verkoopsprijzen op elk moment te wijzigen. weliswaar zullen de aangekochte producten of diensten steeds gefactureerd worden aan de prijzen vermeld in de bevestigingsmail. Alle prijzen op de site van Maan & Muis zijn onder voorbehoud van druk- en of typfouten. voor de gevolgen van druk- en of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De producten blijven eigendom van Maan & Muis tot de volledige betaling door de klant.

 

Betalingen

De aankopen kunnen online betaald worden met visa, mastercard, maestro, bankcontact en mistercash. Betalingen via overschrijving worden ook aanvaard, de aankopen worden pas verstuurd na ontvangst van de volledige betaling. Voor geen enkele betaalmethode worden kosten aangerekend. Niet betaalde bestellingen worden na 5 dagen automatisch geannuleerd door de verkoper. Het ingeven van de betalingsgegevens op www.maanenmuis.be is uiterst veilig. Voor de afhandeling van de online betalingen werkt www.maanenmuis.be met Ingenico. Betalingen met visa, mastercard, maestro, bankcontact en mistercash zullen per onmiddellijk worden gedebiteerd.  Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 3 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Beschikbaarheid

De producten evenals de prijzen, zijn geldig zolang ze weergegeven worden op de website van www.maanenmuis.be, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten bij de leverancier. Maan & Muis engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. desondanks kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product bij de leverancier, noch voor schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant via e-mail op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op een moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Maan & Muis onmiddellijk tot terugbetaling van de betaalde bedragen overgaan. de klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden.

 

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Met uitzondering van items waarop een korting van toepassing was, deze kunnen niet geretourneerd worden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Maan & Muis, Floris de Cuijperstraat 1D, 2640 Mortsel Deurne. De consument dient vooraf een e-mail te sturen naar [email protected] met reden van retour, naam, bestelnummer en eventueel telefoonnummer. Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden geaccepteerd. Mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd mag een terugbetaling verwachten. Geschenkcheques worden niet cash terugbetaald of kunnen ingeruild worden.

 

Geschenkcheques

  • De geschenkcheques worden niet cash terugbetaald, of ingeruild 
  • De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel op de website van Maan & Muis: www.maanenmuis.be
  • De geschenkcheques zijn niet herlaadbaar

 

Garantie

De garanties zijn onderhevig aan de voorwaarden die de fabrikanten stellen. Bij onregelmatig en/of foutief gebruik of reparatie door een onbevoegd persoon vervalt deze garantie.Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 5 dagen volgend op de levering op de hoogte te brengen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument.

 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Wij stellen alvast alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd via e-mail of aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info via [email protected]

 

Toepasselijk recht

Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.